Po co psychoterapia

Kontakt lub jego brak

Akceptacja słabości

Poczucie własnej wartości

Zgoda na to kim jestem