Kontakt

Rawicz: ul. Grota Roweckiego 9k
Wrocław: ul. Strzegomska 42/1

tel. 502-341-967
adres email: spotkaniegestalt@gmail.com

Wiadomość